اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
صفحه اول       صدور شناسنامه ناشی از فقدان

صدور شناسنامه المثنی ناشی از فقدان در هر یک از حالات زیر صورت می گیرد :

1 - مفقود شدن شناسنامه

2 - از بین رفتن شناسنامه ناشی از حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل ، زلزله ، آتش سوزی 

 

هر یک از اشخاص زیرمی توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال سراسر کشور یا دفاتر پیشخوان مجاز خدمات دولت ، نسبت به تنظیم درخواست صدور شناسنامه المثنی به لحاظ فقدان یا از بین رفتن آن اقدام نمایند :

1 - اشخاص 18 سال به بالا

2 - افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند .

3 - پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال .

4 - مادر تا زمانی که در قید زوجیت پدرصاحب شناسنامه ( فرد کمتر از 18 سال ) باشد با ارائه شناسنامه خود .

5 - سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز گردیده باشد .

 

مدارک مورد نیاز :    

1 - دریافت فرم گزارش مفقودی شناسنامه .

2 - تکمیل فرم مذکور .

3 -یک  قطعه عکس 3در4 رنگی، زمینه روشن و تمام رخ جدید(در صورت ارائه درخواست در دفاتر پیشخوان دوقطعه عکس) .

4 - اصل مدارک عکسدار از قبیل ( گذرنامه ، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت  گواهینامه رانندگی ، کارنامه عکسدار دوره های تحصیلی راهنمایی به بالا ، معرفی نامه عکسدار محصلین از سوی مدرسه ای که مشغول تحصیل می باشند یا کارت شناسایی عکسدار کارکنان دوائر دولتی با ذکر مشخصات سجلی ) الزامی است .

 ضمنا" پس از تطبیق اصل و تصویر مدارک معتبر یاد شده اصل مدارک مسترد می گردد .  چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر یک از مدارک مذکور در بند 4 باشد از طریق معرفی وی به نیروهای انتظامی ، درخواست تأیید عکس خواهد شد .

5 -  در صورت تأهل ارائه اصل مدارک مربوط به ازدواج ، شناسنامه فرزندان و یا طلاق که پس از تطبیق، اصل مدرک مسترد می گردد .

6-اصل شناسنامه همسر و فرزندان وی

7 - ارئه فیش واریزی

8- ارائه آدرس محل سکونت و کدپستی

توجه :چنانچه برای بار دوم و به بعد  شناسنامه مفقود شده باشد مبلغ واریزی متفاوت خواهد بود.

 

‏نحوه مراجعه :

برای صدور شناسنامه المثنی کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارند ضمنا" تنظیم درخواست صدور شناسنامه المثنی در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است.

 

توصیه های ضروری :

1 - شناسنامه سند هویت شماست ، برای حفظ حقوق خود بدقت از آن نگهداری کنید .

2 - مشخصات شناسنامه ای خود را بخاطر بسپارید تا درموقع ضرورت دسترسی به سوابق سجلی شما آسانتر باشد .

3 - هرگونه تغییر و تحریف در شنــاسنامه یا سوء استفاده از آن جـرم است و مجرم تحت تعقیب قانونی قرار می گیرد .

4 - بهنگام دریافت شناسنامه از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید .

5 - صدور شناسنامه مجدد محدودیت قانونی دارد لذا در حفظ و نگهداری آن دقت لازم را معمول فرمائید .

6 - درج هرگونه مهر ، نشانه ، نوشتار در شناسنامه توسط هر یک از ارگانها و نهادها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی باستثناء سازمان ثبت احوال کشور ، دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق  نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل و اداره کل انتخابات ممنوع و متخلف از این امر تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

7 - ودیعه گرفتن و ودیعه گذاردن شناسنامه تحت هر شرایطی ممنوع است .

    گزارش مفقودی شناسنامه

                  فلوچارت و فرایندهای صدور شناسنامه المثنی

 

نظر سنجی درخصوص خدمت :

لطفا با نظرات سازنده خود ما را یاری دهید. تکمیل فرم نظرسنجی خدمت


تعداد بازدید این صفحه :13378
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

Power by : RAAKCMS