اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
صفحه اول       صدور شناسنامه جهت مشمولین ماده 979

نحوه مراجعه و مدارک مورد نیاز برای صدور شناسنامه جهت مشمولین ماده 979 :

متقاضی می

مدارک مورد نیاز :

1 - سند کسب تابعیت ایران صادره از طرف امور خارجه  

2 - عکس متقاضی

 3-  کلاسه آثار انگشتان
 

    فرایندهای انجام کار  :

    1- ارائه اصل سند تحصیل تابعیت ایران
    2- ارائه کلاسمان آثار انگشتان
    3- تنظیم سند هویتی
    4- صدور شناسنامه
 

تعاریف و مفاهیم  :

 

 

سند : سجلی .سندسجلی سندی رسمی است که ولادت هرفرددرآن ثبت وبراساس آن شناسنامه صادرمی گردد.

شناسنامه : شناسنامه مدرک هویت و تابعیت هر فرد ایرانی می باشد.


تعداد بازدید این صفحه :87
تاریخ انتشار صفحه : 1397/03/20

شمارشگر کاربران

بازدید امروز : 1561
بازدید این ماه : 437134
کل بازدید ها : 2058321

Power by : RAAKCMS