اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
صفحه اول       سایت های مفید


بانک اطلاعاتی شهر بیرجند (ثبت احوال استانها)
Http://www.BirjandCity.Com

ثبت احوال استان اردبیل (ثبت احوال استانها)
Http://www.sabteahval.ir/ardabil

ثبت احوال استان آذربایجان شرقی (ثبت احوال استانها)
Http://www.eanocr.ir/

ثبت احوال استان آذربایجان غربی (ثبت احوال استانها)
http://sabteahval-ag.ir/

ثبت احوال استان اصفهان (ثبت احوال استانها)
http://www.eocr.ir/news.php

ثبت احوال استان ایلام (ثبت احوال استانها)
http://www.ilam-sabteahval.ir/

ثبت احوال استان بوشهر (ثبت احوال استانها)
http://bocr.ir/

ثبت احوال استان تهران (ثبت احوال استانها)
Http://www.sabteahval-tehran.ir/

ثبت احوال استان چهارمحال و بختیاری (ثبت احوال استانها)
Http://www.sabteahval.ir/chb

ثبت احوال استان خراسان جنوبی (ثبت احوال استانها)
Http://www.skocr.ir

ثبت احوال استان خراسان رضوی (ثبت احوال استانها)
Http://www.sabteahval-kh.ir/

ثبت احوال استان خراسان شمالی (ثبت احوال استانها)
https://www.sabteahval.ir/khorasansh/

ثبت احوال استان خوزستان (ثبت احوال استانها)
http://nocr-khz.ir/

ثبت احوال استان زنجان (ثبت احوال استانها)
http://www.saozanjan.ir/

ثبت احوال استان سمنان (ثبت احوال استانها)
Http://www.sabteahval.ir/semnan

ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان (ثبت احوال استانها)
http://sabteahval-stb.ir

ثبت احوال استان فارس (ثبت احوال استانها)
Http://www.focr.ir/

ثبت احوال استان قزوین (ثبت احوال استانها)
Http://www.qazvin-nocr.ir/

ثبت احوال استان قم (ثبت احوال استانها)
http://www.sabteahval-qom.ir/

ثبت احوال استان کردستان (ثبت احوال استانها)
Http://www.krnocr.ir/

ثبت احوال استان کرمان (ثبت احوال استانها)
http://sabt-kr.ir/

ثبت احوال استان کرمانشاه (ثبت احوال استانها)
Http://www.nocr-ks.ir/

ثبت احوال استان کهکیلویه و بویراحمد (ثبت احوال استانها)
Http://www.sabteahval.ir/kb

ثبت احوال استان گلستان (ثبت احوال استانها)
Http://www.golestancr.ir/

ثبت احوال استان گیلان (ثبت احوال استانها)
http://nocrgilan.ir/

ثبت احوال استان لرستان (ثبت احوال استانها)
https://www.sabteahval.ir/lorestan/

ثبت احوال استان مازندران (ثبت احوال استانها)
Http://www.sabteahval.ir/mz

ثبت احوال استان مرکزی (ثبت احوال استانها)
Http://www.nocr-mr.ir/

ثبت احوال استان هرمزگان (ثبت احوال استانها)
Http://www.sabteahval.ir/hormozgan

ثبت احوال استان همدان (ثبت احوال استانها)
http://www.sabteahval-hm.ir

ثبت احوال استان یزد (ثبت احوال استانها)
http://www.yazd-nocr.ir

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمانها و ارگانهای دولتی استان)
Http://www.ict.gov.ir/

وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمانها و ارگانهای دولتی استان)
Http://www.mefa.gov.ir/

وزارت امور خارجه (سازمانها و ارگانهای دولتی استان)
Http://www.mfa.gov.ir/index.jsp

وزارت آموزش و پرورش (سازمانها و ارگانهای دولتی استان)
Http://medu.ir/

وزارت بازرگانی (سازمانها و ارگانهای دولتی استان)
Http://www.moc.gov.ir/

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (سازمانها و ارگانهای دولتی استان)
Http://www.behdasht.gov.ir/

وزارت تعاون (سازمانها و ارگانهای دولتی استان)
Http://www.icm.gov.ir/

وزارت جهاد کشاورزی (سازمانها و ارگانهای دولتی استان)
Http://www.maj.ir

وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران (سازمانها و ارگانهای دولتی استان)
Http://www.justice.ir/

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سازمانها و ارگانهای دولتی استان)
Http://www.mod.ir/

سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات (سازمانها و ارگانهای دولتی استان)
Http://shekayat.bazrasi.ir/Portal/Home/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند (ادارات تابعه)
Http://www.bums.ac.ir/

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (ادارات تابعه)
Http://skchto.ir/

استانداری خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://sko.ir

دفتر فنی استانداری (ادارات تابعه)
http://www.sk-fanni.ir/

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان (ادارات تابعه)
Http://khj.farhang.gov.ir/home-fa.html

اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
http://skh.mcls.gov.ir/fa/home

سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://www.kj-agrijahad.ir/

بنیاد نخبگان خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
http://sk.bmn.ir/

جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://www.sk-rcs.ir/index.php

سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
http://skimto.ir/

اداره کل تامین اجتماعی خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
http://www.tamin.ir

اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://www.khorasan-south.rmto.ir/newsite/MainF.asp

حوزه هنری خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://www.artbirjand.ir/

اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://skh.ivo.ir/Portal/Home/default.aspx?categoryid=home

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://birjand.isiri.org/Portal/Home/

شرکت مخابرات خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://www.tci-sk.ir/

شهرداری بیرجند (ادارات تابعه)
Http://www.birjand.ir/

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://www.skhrw.ir/

شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://www.abfa-khj.ir/

شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://www.abfar-kj.ir/

اداره کل کمیته امداد خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://www.emdad-kj.ir/

اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://skchto.ir/

اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://skhmet.ir/

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
http://mrud-skh.ir/

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://www.nrskh.ir/

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://www.sktvto.ir/

اداره کل پست خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://www.birjand.post.ir/Homepage.aspx?site=birjand.post&tabid=5363&lang=fa-IR

اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://www.khorasangprisons.ir/

اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://www.birjandtax.ir/

اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://www.khj.lmo.ir/

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://www.birjandzist.ir/

بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
http://www.isaar.ir/states/khorasan_jonoobi

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://www.b-maskan-kj.ir/

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی (وزارتخانه ها و سایر نهادهای مرتبط)
Http://www.skedc.ir/

سامانه بانک اطلاعات آسیب های اجتماعی (سازمانها و ارگانهای دولتی استان)
Http://asibha.mcls.gov.ir

اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://skh.medu.ir/Portal/Home/

سازمان امور اقتصادی و دارایی (ادارات تابعه)
Http://kj.mefa.ir/Portal/Home/

پایگاه انتقال خون خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://www.skbtc.ir/

اداره کل بازرسی خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
http://www.bazresi.ir

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند (ادارات تابعه)
Http://www.iaubir.ac.ir/

دانشگاه بیرجند (ادارات تابعه)
Http://www.birjand.ac.ir/

دانشگاه صنعتی بیرجند (ادارات تابعه)
Http://www.birjandut.ac.ir/

صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://birjand.irib.ir/

سازمان تبلیغات خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
http://www.tebyan-sk.ir/

اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://www.ashayer-kj.ir/

فروش بلیت اینترنتی شرکتهای حمل و نقل (ادارات تابعه)
Http://www.payaneh.ir

فروش بلیت اینترنتی شرکتهای حمل و نقل خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://www.sk-bus.ir

اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://www.behzisti-kj.ir

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://mrud-skh.ir/index.php

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://khorasanjonobi.niopdc.ir

اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://skhorasan.msy.gov.ir/

سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی (ادارات تابعه)
Http://www.sk-corc.ir/
تعداد بازدید این صفحه :16417
تاریخ انتشار صفحه : 1395/04/06

Power by : RAAKCMS