اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی

شرکت کارکنان ثبت احوال خراسان جنوبی در راهپیمائی روز جهانی قدس

شرکت کارکنان ثبت احوال خراسان جنوبی در راهپیمائی روز جهانی قدس

کارکنان اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی  همگام با سایر اقشار این استان در راهپیمائی روز جهانی قدس شرکت کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
تعداد بازدید : 597
زمان انتشار : 1397/03/19Power by : RAAKCMS