اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی

قدردانی شورای اسلامی سه قلعه از راه اندازی ایستگاه سیار کارت هوشمند ملی در این شهر

قدردانی شورای اسلامی سه قلعه از راه اندازی ایستگاه سیار کارت هوشمند ملی در این شهر

 شورای اسلامی سه قلعه از راه اندازی ایستگاه سیار کارت هوشمند ملی در این شهر،که آن را اقدامی فراتر از روال عادی و ایثارگرانه دانست قدردانی نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

       
تعداد بازدید : 506
زمان انتشار : 1397/03/03Power by : RAAKCMS