وب سایت اداره کل ثبت احوال استان خراسان جنوبی

حضور مدیر کل و کارکنان ثبت احوال خراسان جنوبی در مراسم راهپیمائی 13 آبان

حضور مدیر کل و کارکنان ثبت احوال خراسان جنوبی در مراسم راهپیمائی 13 آبان

مدیر کل و کارکنان ثبت احوال خراسان جنوبی در مراسم راهپیمائی  روز ملی مبارزه با استکبار جهانی شرکت کردند.

این راهپیمائی در شهرستان بیرجند از میدان ابوذر آغاز و تا میدان قدس ادامه یافت.

   

آدرس صفحه :