وب سایت اداره کل ثبت احوال استان خراسان جنوبی

سفر شهرستانی مدیر کل ثبت احوال استان به سرایان

سفر شهرستانی مدیر کل ثبت احوال استان به سرایان


مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی به منظور شرکت در جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال سرایان ، دیدار با فرماندار این شهرستان و بازدید از اداره ثبت احوال سرایان به این شهرستان سفر کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی ، علیرضا مهرآور مدیر کل ثبت احوال استان در جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال سرایان گفت: اتقان اسناد هویتی در گرو همکاری همه ی دستگاه های عضو شورای هماهنگی بوده و ضروریست تا هم افزائی در این زمینه افزایش یابد.
وی پوشش حداکثری کارت هوشمند ملی را نیز خاطر نشان شد و ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک با مشارکت هم استانی های ارجمند این پروژه مهم در استان به پایان برسد.
مهرآور همچنین در ادامه این سفر با رسولی مقدم فرماندار شهرستان سرایان نیز دیدار و گفتگو کرد.
همچنین مدیر کل ثبت احوال استان از اداره ثبت احوال شهرستان سرایان نیز بازدید و ضمن آگاهی از روند امور بر تکریم مناسب مراجعین تاکید نمود.
گفتنی است معاون امور اسناد هویتی اداره کل نیز مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی را در این سفر همراهی کرد.
 

  

  

آدرس صفحه :