header

اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است. مقام معظم رهبری

صدور شناسنامه مجدد(تعویض و المثنی)

 


  • نوع خدمت : G2C
  • متوسط مدت زمان ارائه خدمت : حداکثر 15 روز
  • ساعات  ارائه خدمت : وقت اداری
  • تعداد بار مراجعه حضوری : حداکثر 2 بار
  • نحوه ی تحویل درخواست : حضوری

 

تعویض شناسنامه

تعویض شناسنامه در هر یک از حالات زیر صورت می گیرد:

۱- تعویض شناسنامه های نمونه قدیم دراجرای قانون ثبت احوال
الف) با ارائه شناسنامه نمونه قدیم
ب) بدون ارائه شناسنامه نمونه قدیم

۲- تعویض شناسنامه های نمونه جدیدمستعمل.

۳- تعویض شناسنامه ناشی‌از اجرای احکام صادره از محاکم دادگستری، تصمیمات متخذه هیاتهای حل اختلاف ، آرای صادره از کمیسیونهای تشخیص سن یا مصوبات نام خانوادگی .

۴- تجدید شناسنامه پس از رسیدن فرد به سن ۳۰ سالگی جهت تعویض عکس .

۵- تعویض شناسنامه پس از رسیدن فرد به ۱۵ سال تمام 

افراد زیر می توانند جهت درخواست تعویض شناسنامه و دریافت شناسنامه جدید اقدام نمایند :

1 - اشخاص 18 سال به بالا

2 - افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند

3 - پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال

4 - مادر تا زمانی که در قید زوجیت پدر طفل باشد با ارائه شناسنامه خود

5 - سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستندکه سمت او احراز گردیده باشد

 

 تعویض شناسنامه نمونه جدید مستعمل :

1 ) اصل شناسنامه.

2 ) سه قطعه عکس 4×3 تمام رخ جدید ( برای اشخاص 15 سال به بالا ) 

3 )فیش بانکی مطابق تعرفه جاری

4 ) چنانچه شناسنامه ای که جهت تعویض ارائه می شود فاقد عکس باشد ارائه اصل مدارک معتبر عکسدار از قبیل ( گذرنامه ، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت ، گواهینامه رانندگی، معرفی نامه عکسدار محصلین از سوی مدرسه ای که مشغول تحصیل می‌باشند یا کارت شناسایی عکسدار کارکنان دوایر دولتی باذکر مشخصات سجلی ) الزامی است.

5 ) چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر یک از مدارک مذکور در بند4 باشد از طریق معرفی وی به نیروی انتظامی، درخواست تأیید عکس خواهد شد .

6 )  کارمندان دولت و یا کسبه(با جواز کسب) می توانند نسبت به  احراز هویت صاحب شناسنامه و تآیید هویت درظهر عکسهای دارند شناسنامه اقدام نمایند.    

 ‏نحوه مراجعه  :

برای تعویض شناسنامه کلیه ادارات ثبت احوال سراسرکشور و دفاتر پیشخوان خدمات دولت آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارند .     ضمناٌ درخواست تعویض شناسنامه در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است.

 توصیه های ضروری :

1 -  از آنجائیکه شناسنامه منحصرا" مطابق مندرجات سند سجلی صادر خواهد شد لذا بهنگام دریافت شناسنامه تعویض شده .

2 -  آنرا  بدقت مطالعه و چنانچه نواقصی مشاهده شد از دریافت آن تا رفع مغایرت خودداری شود .

3 -  شناسنامه اشخاص باید در سن سی سالگی تمام با عکس همانسال صاحب آن تجدید ( تعویض ) شود . 

4 - از آنجائیکه شناسنامه سند هویت اشخاص می باشد برای حفظ حقوق خود بدقت از آن نگهداری نمایید.

        5 - ودیعه گرفتن و ودیعه گذاردن شناسنامه تحت هر شرایطی ممنوع است. 

      فرم درخواست تعویض شناسنامه

 

 

صدور شناسنامه المثنی ناشی از فقدان در هر یک از حالات زیر صورت می گیرد :

1 - مفقود شدن شناسنامه

2 - از بین رفتن شناسنامه ناشی از حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل ، زلزله ، آتش سوزی 

 

هر یک از اشخاص زیرمی توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال سراسر کشور یا دفاتر پیشخوان مجاز خدمات دولت ، نسبت به تنظیم درخواست صدور شناسنامه المثنی به لحاظ فقدان یا از بین رفتن آن اقدام نمایند :

1 - اشخاص 18 سال به بالا

2 - افراد کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند .

3 - پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال .

4 - مادر تا زمانی که در قید زوجیت پدرصاحب شناسنامه ( فرد کمتر از 18 سال ) باشد با ارائه شناسنامه خود .

5 - سرپرست قانونی ( قیم ، امین ، وصی ) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز گردیده باشد .

 

مدارک مورد نیاز :    

1 - دریافت فرم گزارش مفقودی شناسنامه .

2 - تکمیل فرم مذکور .

3 -یک  قطعه عکس 3در4 رنگی، زمینه روشن و تمام رخ جدید(در صورت ارائه درخواست در دفاتر پیشخوان دوقطعه عکس) .

4 - اصل مدارک عکسدار از قبیل ( گذرنامه ، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت  گواهینامه رانندگی ، کارنامه عکسدار دوره های تحصیلی راهنمایی به بالا ، معرفی نامه عکسدار محصلین از سوی مدرسه ای که مشغول تحصیل می باشند یا کارت شناسایی عکسدار کارکنان دوائر دولتی با ذکر مشخصات سجلی ) الزامی است .

 ضمنا" پس از تطبیق اصل و تصویر مدارک معتبر یاد شده اصل مدارک مسترد می گردد .  چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر یک از مدارک مذکور در بند 4 باشد از طریق معرفی وی به نیروهای انتظامی ، درخواست تأیید عکس خواهد شد .

5 -  در صورت تأهل ارائه اصل مدارک مربوط به ازدواج ، شناسنامه فرزندان و یا طلاق که پس از تطبیق، اصل مدرک مسترد می گردد .

6-اصل شناسنامه همسر و فرزندان وی

7 - ارئه فیش واریزی

8- ارائه آدرس محل سکونت و کدپستی

توجه :چنانچه برای بار دوم و به بعد  شناسنامه مفقود شده باشد مبلغ واریزی متفاوت خواهد بود.

 

‏نحوه مراجعه :

برای صدور شناسنامه المثنی کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دریافت مدارک یاد شده را در ساعات و ایام اداری دارند ضمنا" تنظیم درخواست صدور شناسنامه المثنی در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است.

 

توصیه های ضروری :

1 - شناسنامه سند هویت شماست ، برای حفظ حقوق خود بدقت از آن نگهداری کنید .

2 - مشخصات شناسنامه ای خود را بخاطر بسپارید تا درموقع ضرورت دسترسی به سوابق سجلی شما آسانتر باشد .

3 - هرگونه تغییر و تحریف در شنــاسنامه یا سوء استفاده از آن جـرم است و مجرم تحت تعقیب قانونی قرار می گیرد .

4 - بهنگام دریافت شناسنامه از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید .

5 - صدور شناسنامه مجدد محدودیت قانونی دارد لذا در حفظ و نگهداری آن دقت لازم را معمول فرمائید .

6 - درج هرگونه مهر ، نشانه ، نوشتار در شناسنامه توسط هر یک از ارگانها و نهادها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی باستثناء سازمان ثبت احوال کشور ، دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق  نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل و اداره کل انتخابات ممنوع و متخلف از این امر تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

7 - ودیعه گرفتن و ودیعه گذاردن شناسنامه تحت هر شرایطی ممنوع است .

    گزارش مفقودی شناسنامه

                  فلوچارت و فرایندهای صدور شناسنامه المثنی

 

 

مراحل خدمت صدور شناسنامه (تعویض و المثنی)
 
مراجعه به اداره ثبت احوال، دادن مدارک مورد نیاز، بررسی صحت و اصالت مدارک، تطابق با پایگاه اطلاعات ثبت احوال، چاپ شناسنامه، کنترل شناسنامه صادره، ثبت دردفتر و گرفتن شناسنامه

نظر سنجی درخصوص خدمت :

لطفا با نظرات سازنده خود ما را یاری دهید. تکمیل فرم نظرسنجی خدمت


تعداد بازدید این صفحه :19065
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

جستجو در سایت

 


 

نظرسنجی

خدمات کارت هوشمند ملی را در کدام مرکز دریافت نموده اید؟

ادارات ثبت احوال
دفاتر پیشخوان
ادارات پست
هنوز ثبت نام نکرده ام.

نظرسنجی
خانه        
میز خدمت