اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
صفحه اول       چگونگی ثبت وفات و صدور گواهی فوت

 ماده 22 قانون ثبت احوال کشور

وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی باید به یکی از ادارات ثبت احوال سراسر کشور اعلام شود و نیز وفات ایرانیان در  خارج از کشور به ماموران کنسولی محل اقامت یا به یکی از ادارات سازمان ثبت احوال کشور اعلام میشود .

هر یک از اشخاص زیر می توانند به اعلام وفات واخذ گواهی فوت اقدام نمایند :

1 - نزدیکترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است با ارایه مدارک شناسایی 

2 - ماموران انتظامی  

3 - متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است 

4 - متصدیان گورستانها 

5 - مقامات قضایی و نظامی 

6 - گروههای امدادی 

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت وفات :

1 - شناسنامه متوفی و کارت شناسایی ملی در صورت وجود. 

2 - گواهی پزشک یا بیمارستان یا مسئولین گورستان یا معرفی و حضور دو نفر گواه با ارائه مدرک شناسایی در اداره ثبت احوال موردمراجعه.

 صدور خلاصه رونوشت وفات ( گواهی فوت) :

1 - گواهی فوت به هر شخصی و به هر تعدادی که درخواست نماید تسلیم خواهد شد 

2 - برای هر برگ گواهی فوت فیش بانکی به مبلغ 100000 ریال قابل پرداخت در کلیه ادارات ثبت احوال از طریق pos .

 نحوه مراجعه و ثبت وفات و صدورگواهی فوت :

جهت ثبت وفات و اخذ گواهی فوت کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دارند در ساعات و ایام اداری پاسخگوی مراجعین محترم باشند و در صورت تکمیل بودن مدارک لازم .نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت در همان روز اقدام خواهد شد . در صورت عدم تحویل شناسنامه متوفی ارائه مدارکی که هویت وی را مشخص نماید الزامی است که در این صورت پس از طی مراحل اداری لازم نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت .اقدام خواهد شد .

مدت زمان انجام کار :   

مدت زمان انجام کار 34 دقیقه و تعداد فعالیت های لازم 12 مورد می باشد.

توصیه های ضروری :

1 - اصلح است که اعلام وفات در ظرف کمتراز مهلت مقرر ( 10 روز از تاریخ وقوف به آن ) به اداره ثبت احوال اعلام گردد 

2 - صدور گواهی فوت در مراحل بعدی مستلزم ارائه شناسنامه متوفی یا اعلام شماره و تاریخ .ثبت وفات می باشد 

3 - صدور گواهی فوت مستلزم ثبت وفات است ، با توجه به اهمیت موضوع لازم است قبل از امضاء .سند مربوطه از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید 

4 - بهنگام دریافت گواهی فوت از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید

5 - پس از وفات ، گواهی فوت جایگزین شناسنامه متوفی می باشد که بنابه ضرورت و نیاز این گواهی ارائه خواهد شد 

تعاریف و مفاهیم :

1 - سند وفات : سند وفات سندی رسمی است که وفات هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن گواهی فوت صادر می گردد .

2 - گواهی فوت : گواهی فوت که همان خلاصه رونوشت وفات می باشد بر اساس مندرجات سند فوت تنظیم و تسلیم میگردد . 

 فلوچارت و فرایندهای چگونگی ثبت وفات

                فلوچارت و فرایندهای صدور گواهی وفات(خلاصه رونوشت وفات)

 

نظر سنجی درخصوص خدمت :

لطفا با نظرات سازنده خود ما را یاری دهید. تکمیل فرم نظرسنجی خدمت


تعداد بازدید این صفحه :14834
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

Power by : RAAKCMS