اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
ثبت احوال نوین، هویت دیجیتال ----------------خون شهیدان تضمین کننده استقلال ملت و سربلندی اسلام است.
صفحه اول       کارت ملی درنظام جامع ثبت احوال کشور

شناسایـی دقیق و جامع کلــیه افـرادی که در تابعیت یک کشـور بسر می برند و همچنین خارجیان مقیم آن کشور امری اجتناب ناپذیر بوده وهرگونه سهل انگاری در این رابطه ضایعات فراوان درزمینه های فرهنگی،اقتصادی،اجتماعی،سیاسی وامنیتی دربرخواهد داشت.کشورهای مختلف باتوجه به امکانات وبراساس قوانین موضوعه ایجاد و در مقاطع زمانی مختلف اصلاح نظام هویتی و تابعیتی صدور مدارک شناسایی اقدام نموده اند. درکشورما ثبت وقایع حیاتی قدمتی ساله داشته و سازمان ثبت احوال کشور طبق قانون عهده دار این وظیفه خطیر است و طی سالهای طولانی گذشته، 80شناسنامه به صورتهای گوناگونی طراحی ودرسطح   کشور به عنوان تنها مدرک شناسایی قانونی ارائه شده است.  علی رغم همه تلاشهایی که درجهت تکامل بخشیدن و رفع نواقص شناسنامه به عمل آمده هنوزهم دچار نقائصی است لذا مطالعاتی برروی شناسنامه باهدف ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به صورت مکانیزه توسط  سازمان ثبت احوال صورت گرفته است.

 نتایج این بررسی نشان می دهد کشور ما نیاز به یک مدرک شناسایی ملی با ویژگیهای زیر می باشد :
1 -  اطلاعات کلیدی شناسائی ساده و منحصربه فردی داشته باشد.              
2 - همراه داشتن آن به راحتی میسرگردد.
3 - نشانگر هویت اسلامی و تابعیت ملی آحاد مردم باشد.
4 - شناسایی افراد (مشخصات،عکس،آدرس) را بطور اطمینان بخشی میسر نماید .

5 - ساختارفیزیکی ومنطقی آن مانع هرگونه جعل و سوء استفاده ازآن باشد .
6 - اطلاعات برروی کارت برمبنای اطلاعات پایگاه تهیه شود .
7 - مبنای ایجاد پرونده درسیستمهای مختلف خواهد بود . 
8 - باوجود پایگاه اطلاعات جمعیت به استعلامهای مبتنی برآن بادقت و سرعت پاسخ خواهد داد .
9 - بیانگر آخرین وضعیت احوال شخصی فرددرپایگاه اطلاعات جمعیت .


تعداد بازدید این صفحه :6616
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

Power by : RAAKCMS