اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
صفحه اول       مزایده ها و مناقصات

 مزایده ها و مناقصه ها

ردیف تاریخ شرح
1 31/5/1389

اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی در نظر دارد یک دستگاه خودرو پیکان مدل/1383 خود را از طریق مزایده به فروش برساند، متقاضیانی که قصد شرکت در مزایده را دارند می توانند جهت بازدید و اخذ فرم شرکت در مزایده به محل اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی واقع در خیابان شهید آوینی ،خیابان پونه 4 مراجعه و پس از تکمیل فرم و تصویر شناسنامه و کارت ملی به همراه چک تضمینی برابر 10% قیمت پیشنهادی حداکثر تا پایان وقت اداری 6/6/89 تحویل امور اداری اداره کل ثبت احوال نمایند.

بدیهی است به پیشنهادهایی که ناقص و یا مبلغ چک تضمینی برابر 10% قیمت پیشنهادی نباشد در مزایده شرکت داده نخواهد شد.

 

مزایده فروش دو دستگاه خودرو اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی در نظر دارد دو دستگاه خودروی خود را از طریق مزایده به فروش برساند، لذا متقاضیان محترم می توانند برای بازدید و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده تا تاریخ 94/11/4 به آدرس اعلام شده در جدول ذیل مراجعه و فرم پیشنهادی خود را به همراه فیش واریزی معادل 10 درصد قیمت پایه مزایده به حساب 2171112101006 به نام تمرکز وجوه سپرده ثبت احوال در پاکت لاک و مهرشده گذاشته و مدارک را به دبیرخانه اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی واقع در بلوار صنعت و معدن، سایت اداری تحویل نموده و رسید دریافت نمایند. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداری یکشنبه 94/11/4 و بازگشایی پاکت ها ساعت 10 صبح دوشنبه 94/11/5 خواهد بود
 

ردیف
تاریخ
نوع خودرو
مدل
قیمت پایه (ریال)

آدرس دریافت فرم شرکت

در مزایده و بازدید خودرو

1 بهمن 94 مزدا تک کابین 1381 45000000

بیرجند- خیابان شهید مطهری-

اداره ثبت احوال شهرستان بیرجند

2 بهمن 94 پیکان سواری 1383 25000000

بیرجند- خیابان شهید مطهری-

اداره ثبت احوال شهرستان بیرجند

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مناقصه ای  در حال حاضر وجود ندارد.


تعداد بازدید این صفحه :13978
تاریخ انتشار صفحه : 1395/03/19


شنبه
1397/02/01

شمارشگر کاربران

بازدید امروز : 1006
بازدید این ماه : 99065
کل بازدید ها : 1944456

آمار وقایع حیاتی

 

  در سال 95 تعداد    واقعه ولادت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل +  درصد افزایش داشته است. 

تعداد ولادت ثبت شده شهری دراین مدت برابر با رویداد و تعداد ولادت روستایی آن برابر با رویداد می باشد. 
نسبت جنسی حاصل از ثبت ولادت در سال 1395 برابر با است که همین شاخص در سال قبل نیز 104 حاصل شده است . ( یعنی در مقابل هر 100 واقعه ولادت ثبت شده دختر حدود 104 واقعه ولادت پسر به ثبت رسیده است )

-  در سال 95 تعداد واقعه فوت به ثبت رسیده که نسبت به سال قبل -  درصد کاهش داشته است .
تعداد وفات ثبت شده شهری دراین مدت برابر با  رویداد و تعداد وفات روستایی آن برابر با  رویداد می باشد.

سامانه پیامکی

خراسان جنوبی

مدیر


 ملاقات با مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی  روزهای دوشنبه امکان پذیر می باشد
تلفن 32400050

Power by : RAAKCMS