اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است. مقام معظم رهبری
صفحه اول       معرفی مدیر

 

معرفی مدیر

نام و نام خانوادگی:  علیرضا مهراور
 
مدک تحصیلی 
.فوق لیسانس مهندسی صنایع مدیریت سیستم وبهره وری
 
 
سوابق شغلی 
سرپرست اداره کل ثبت احوال استان از 98/04/04 تاکنون
معاونت فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی از 93/4 تا کنون
سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی از 92/2/23 تا 93/4
سرپرست معاونت آمار و انفورماتیک اداره كل از 91/04/10 تا 92/2/22
معاون آمار و انفورماتیک اداره ثبت احوال بیرجند از 87/09/01تا 91/04/10
کارشناس کامپیوتر اداره ثبت احوال بیرجند از 84/11/03 تا 87/09/01
  


تعداد بازدید این صفحه :17855
تاریخ انتشار صفحه : 1390/12/29

Power by : RAAKCMS