اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
ثبت احوال نوین، هویت دیجیتال ----------------خون شهیدان تضمین کننده استقلال ملت و سربلندی اسلام است.
صفحه اول       آموزش در سال جاری

 

 

 

ردیف

عنوان دوره

ساعات آموزشی

تاریخ برگزاری

نفرساعت اجرا شده

نام استاد

1

حاکمیت فاوا 12 7/5/94-8/5/94 156 خلیل عابدینی

آشنایی با مبانی ، مقررات و دستورالعملهای سجلی و روشهای انجام کار کارشناسان دفاتر پیشخوان دولت 20   100  

قوانین و مقررات ثبت احوال 20 23/9/94-24/9/94 380 عزیزی نژاد

 4

تنظیم اسناد ولادت و وفات 8   184 عزیزی نژاد

 

کاربری سامانه کارت هوشمند ملی 12 5/10/94- 6/10/94 312 علیرضا مهرآور

 

امنیت در سامانه های کارت هوشمند ملی 12 20/12/94- 21/12/94 456 مهدی کاری

 

خدمات ده گانه الکترونیک ثبت احوال 12 8/7/94-20/7/94 444 -

 

هویت الکترونیک 24 8/7/94- 21/7/94 24 -
  کارت هوشمند ملی و هویت در فضای مجازی و حقیقی 24 16/10/94- 21/10/94 1680 -
  آشنایی با قوانین و مقررات ارتقاء سلامت اداری 8 6/11/94- 18/11/94 696 -

 

 

 


تعداد بازدید این صفحه :9358
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

Power by : RAAKCMS