header

پروژه های انجام شده

راه اندازی اتوماسیون اداری  اداره کل و ادارات تابعه

وضعیـــــــت : انجام شده
شروع پروژه :
پایـــان پروژه : 94

آماده سازی اسناد جهت پروژه آرشیو الکترونیکی

وضعیـــــــت : انجام شده
شروع پروژه :
پایـــان پروژه :

راه اندازی سامانه sms server

وضعیـــــــت : انجام شده
شروع پروژه :
پایـــان پروژه :

ارتقا وب سایت اداره کل

وضعیـــــــت : انجام شده
شروع پروژه : نگارش اول : بهمن 87 - نگارش دوم : فروردین 89
پایـــان پروژه :

راه اندازی وب سایت در کلیه ادارات تابعه

وضعیـــــــت : انجام شده
شروع پروژه :
پایـــان پروژه :

راه اندازی دستگاه pos در  ادارات تابعه استان

وضعیـــــــت : انجام شده
شروع پروژه :
پایـــان پروژه :

نصب آنتی ویروس تحت لیسانس (bitdefender)

وضعیـــــــت : انجام شده
شروع پروژه : 1390
پایـــان پروژه :

سیستم اتوماسیون اداری (حسابداری، بودجه)

وضعیـــــــت : انجام شده
شروع پروژه :
پایـــان پروژه :

ساخت ساختمان اداره کل ثبت احوال استان در سایت اداری

وضعیـــــــت : انجام شده
شروع پروژه :
پایـــان پروژه :1391

جستجو در سایت

 


 

نظرسنجی

خدمات کارت هوشمند ملی را در کدام مرکز دریافت نموده اید؟

ادارات ثبت احوال
دفاتر پیشخوان
ادارات پست
هنوز ثبت نام نکرده ام.

نظرسنجی
خانه        
میز خدمت