اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
اتقان اسناد هویتی مردم ایران بسیار با اهمیت است. مقام معظم رهبری
صفحه اول       پروژه های دردست اقدام

 

راه اندازی اتوماسیون اداری در نمایندگی های ثبت احوال

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه : 1394
پایـــان پروژه : 

 

بهسازی ساختمان اداره کل ثبت احوال استان در سایت اداری

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه :
پایـــان پروژه :

احداث و تکمیل ساختمان اداره  ثبت احوال بشرویه

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه : بهمن 1388
پایـــان پروژه :

احداث و تکمیل ساختمان اداره  ثبت احوال سرایان

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه : 1387
پایـــان پروژه :

تجهیز و تعمیرات ضروری اداره ثبت احوال بیرجند

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه : مهر 1390- مرحله بعدی 1394
پایـــان پروژه :

تجهیز و تعمیرات ضروری اداره ثبت احوال فردوس

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه : مهر 1390
پایـــان پروژه :

تجهیز و تعمیرات ضروری اداره ثبت احوال قاین

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه : آبان 1390
پایـــان پروژه :

تجهیز و تعمیرات ضروری اداره ثبت احوال زیرکوه

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه :
پایـــان پروژه :

تجهیز و تعمیرات ضروری اداره ثبت احوال نهبندان

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه :
پایـــان پروژه :

راه اندازی دفاتر پیشخوان دولت

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه :
پایـــان پروژه :

راه اندازی ایستگاههای کاری کارت هوشمند ملی

وضعیـــــــت : در دست اجرا
شروع پروژه : 1393
پایـــان پروژه :

  


تعداد بازدید این صفحه :14312
تاریخ انتشار صفحه : 1391/10/12

Power by : RAAKCMS