اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی
ثبت احوال نوین، هویت دیجیتال ----------------خون شهیدان تضمین کننده استقلال ملت و سربلندی اسلام است.

قدردانی شورای اسلامی سه قلعه از راه اندازی ایستگاه سیار کارت هوشمند ملی در این شهر

قدردانی شورای اسلامی سه قلعه از راه اندازی ایستگاه سیار کارت هوشمند ملی در این شهر

 شورای اسلامی سه قلعه از راه اندازی ایستگاه سیار کارت هوشمند ملی در این شهر،که آن را اقدامی فراتر از روال عادی و ایثارگرانه دانست قدردانی نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

       
تعداد بازدید : 374
زمان انتشار : 1397/03/03Power by : RAAKCMS