header

حضور مدیر کل و کارکنان ثبت احوال خراسان جنوبی در مراسم راهپیمائی 13 آبان

مدیر کل و کارکنان ثبت احوال خراسان جنوبی در مراسم راهپیمائی  روز ملی مبارزه با استکبار جهانی شرکت کردند.

این راهپیمائی در شهرستان بیرجند از میدان ابوذر آغاز و تا میدان قدس ادامه یافت.

   

جستجو در سایت

 


 

نظرسنجی

خدمات کارت هوشمند ملی را در کدام مرکز دریافت نموده اید؟

ادارات ثبت احوال
دفاتر پیشخوان
ادارات پست
هنوز ثبت نام نکرده ام.

نظرسنجی
خانه        
میز خدمت